Kącik techniczny

Gips i karton w systemach suchej zabudowy

6 czerwca 2016, autor: Polski Gips

Płyty gipsowo-kartonowe powstają poprzez połączenie rdzenia gipsowego z okładzinami z kartonu (Rys. 1.). Gips skutecznie przejmuje naprężenia ściskające, natomiast jego wytrzymałość na rozciąganie jest wielokrotnie mniejsza. Rolą kartonu jest przejmowanie naprężeń rozciągających. Powstały w ten sposób ustrój pracuje podobnie…
Więcej →